Alfons Hitter

Aus DRAFD Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Alfons Hitter

14.6.1892 – 11.3.1968

Generalleutnant Alfons Hitter gehörte zu d. 50 dt. Generalen, d. am 8.12.1944 d. Aufruf »An Volk u. Wehrmacht« unterschrieben.

Weblinks